Subvencionirajte nakup novih vrat in oken
| Članek je bil prebran 29 krat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Želite zamenjati vrata in okna na vašem domu? Vas je kalkulacija stroška nakupa neprijetno presenetila? V tem primeru vam bo naslednja novica vrnila nasmeh na obraz. Eko sklad oziroma Slovenski okoljski sklad ponuja v tem trenutku dve možnosti financiranja za zamenjavo obstoječega stavbnega pohištva.

Kredit Eko sklada za zunanje stavbno pohištvo

Ekosklad podpira ukrepe občanov za zmanjšanje toplotnih izgub v starejših stanovanjskih stavbah (ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.januarjem 2010). Kredit lahko pridobi vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Postopek se prične z oddajo Vloge za pridobitev kredita na Eko skladu. V kolikor ima nepremičnina solastnika oz. več njih, je potrebno pridobiti tudi njihovo soglasje. V vlogi je potrebno navesti površino elementov, ki bodo vgrajeni v m2.Preveriti je potrebno ali je željeni ponudnik uvrščen na informativni seznam Eko sklada, sicer je kot dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih kriterijev potrebno predložiti izjavo o lastnostnih izbranih vrat in oken. Vlogi je potrebno predložiti tudi predračun z vključenim DDV. Navesti je potrebno želeno vrednost kredita, in sicer je lahko najmanj 1.500 EUR in največ 40.000 EUR.

Nepovratna finančna spodbuda

Namen nepovratne spodbude je zvišati energijsko učinkovitost stavb. Zanjo lahko zaprosijo fizične osebe s stalnim naslovom v Sloveniji. Ta spodbuda je namenjena samo za pokritje stroška vgradnje energijsko učinkovitih lesenih oken in ne vrat. Še bolj konkretno, je spodbuda namenjena menjavi vertikalnih in strešnih oken, fiksnih zasteklitev in balkonskih vrat, ki imajo faktor toplotne prevodnosti W ≤ 1,1 W/m2K ter trojno zasteklitev. Dodatno Eko sklad zahteva oz. določa način vgradnje oken. Tesnjenje mora biti izvedeno v treh ravneh in s skladu s sistemom RAL. Spodbuda ni namenjena novogradnjam, temveč za nepremičnine, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.julijem 2010.

Zdaj vas verjetno zanima vrata in okna katerih proizvajalcev so že potrjena iz strani Eko sklada? Preverite vrata in okna AJM, ki jih odlikujeta sodoben dizajn in energetska učinkovitost.

© 17. 07. 2018 - Pitna-Voda.si. Oglaševanje.