Garancija pri nakupu avtomobila
| Članek je bil prebran 182 krat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Pri nakupu novega avtomobila je pomembno, da je avto brezhiben in popolnoma delujoč. Včasih pa se pojavijo napake, ki so nepričakovane, zato je potrebno, da se kot potrošniki zanimamo za garancijo, ki jo proizvajalci oziroma prodajalci ponujajo. Nadalje bo opredeljeno, v kolikšnem roku je potrebno napako popraviti in kakšne pravice imamo v zvezi z njo.

Garancija je za potrošnike urejena v posebnem zakonu, tj. Zakonu o varstvu potrošniku. V posebnem razdelku so opredeljene vse pravice in obveznosti tako kupcev kot tudi prodajalcev.

Garancija oziroma garancijski list načeloma vsebuje rok, v katerem ima kupec pravico zahtevati pravice iz tega naslova. Na tem mestu je potrebno tudi opozoriti, da sam garancijski list ni obvezen, kar pomeni, da četudi prodajalec ne zagotovi listine, na kateri je opredeljena garancija, ima potrošnik še vedno pravico zahtevati pravice iz nje. Za novo blago je minimalni garancijski rok en mesec. Garancija se pridobi ob sklenitvi prodajne pogodbe.

Ko se napaka na avtomobilu ugotovi, je treba na to opozoriti prodajalca. Napako je treba torej notificirati in zahtevati odpravo le-teh. Prodajalec pa se mora odzvati v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je pridobil zahtevo za odpravo napake.  Kupec ima v primeru napake najprej pravico zahtevati, da se napaka odpravi oziroma da se izroči nov predmet pogodbe. Če tega prodajalec ne zagotovi, pa lahko kasneje kupec zahteva razvezo pogodbe ali pa zahteva znižanje kupnine. Vse te pravice pa lahko kupec uveljavlja v 2 letih, odkar je zahteval njihovo odpravo.

V primeru, kadar prodajalec popravlja napako, mora kupcu zagotoviti brezplačno uporabo podobnega proizvoda. Če prodajalec ne zagotovi nadomestnega proizvoda v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker proizvoda ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancija

Pri Citroenu imajo kupci novih avtomobil na voljo še daljše garancijsko obdobje, kot je zakonsko, in sicer kar minimalno 2 leti. To je pomembno, saj se tako zavarujete pred stroški, ki bi lahko potencialno nastali v zvezi z napakami na avtomobilu. Zagotavljajo torej učinkovito varstvo svojih strank, in ste kot kupec preventivno zavarovani pred vsakršno napako, ki bi jo nov avto imel. Priporočamo, da se o tem pozanimate pri pooblaščenemu prodajalcu Citroen.

© 23. 06. 2018 - Pitna-Voda.si. Oglaševanje.